2-6 Mart 2016 Sivas Voleybol Aday Hakem Kursu

2-6 Mart Sivas Voleybol Aday Hakem Kursu

Sivas’ta 2-6 Mart 2016 tarihlerinde yeterli sayıya ulaşıldığında Voleybol Aday Hakem Kursu açılması planlanmaktadır.

Kursun açılabilmesi için başvuruda bulunacak kursiyer sayısının en az 40 (kırk) en fazla 80 (seksen) kişi olması, Kursa katılacak adaylar 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) katılım bedeli kursun başlangıç tarihinin 10 gün öncesine kadar Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Türkiye Ekonomi Bankası nezdindeki Kızılay Şubesi (Şube kodu 138) 32193 no’ lu (İban; TR 98 000 32 000 138 000000 32193) hesabına yatırılarak (açıklamalar bölümüne ”İli ve Aday Hakem Kursu Katılım Bedeli” yazdırılmalıdır) banka dekontunun orijinal nüshaları ve katılımcı listesi resmi yazıyla bu süre içerisinde Federasyonumuzda olacak şekilde gönderilmelidir.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILABİLME ŞARTLARI:
• Sivas Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne Dilekçe
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
• En az Lise veya Dengi okullardan birisinden mezun olmak.
• 19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunulan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak).
• Adli sicil kaydı bulunmamak.
• Disiplin kurullarınca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak.

NOT: Müracaatlar için yeterli sayı 20 Şubat 2016 tarihi itibari ile değerlendirileceği için anılan tarihe kadar müracaat edilmesi gerekmektedir

Bilgi İletişim :
Voleybol İl Temsilcisi Tarık BİÇER
Tel: 0 549 581 56 58

www.samsunvoleybol.com

Bir cevap yazın