Ordu 1. Kademe Voleybol Yardımcı Antrenör Kursu 16-25 Ekim 2015

Ordu 1. Kademe Voleybol Yardımcı Antrenör Kursu 16-25 Ekim 2015

16-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Ordu ilinde Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılması planlanmaktadır. Bu kursa katılabilmek için 12 Ekim 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin TVF Ankara ofisine bizzat veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar yapılan başvuruların 40 kişiden az olması halinde kurs ileri bir tarihe ertelenecektir. Kursa katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlı olacaktır. Katılımcı isim listesi başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kursla ilgili koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Duyurur, başarılar dileriz.

 

BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURU KOŞULU

 

– En az lise mezunu olmak,

 

BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1-  Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-  Sağlık raporu aslı (Sağlık Ocaklarından alınabilir),

3-  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazının aslı,

4-  Cumhuriyet Savcılığı’ndan iyi hal kağıdı aslı (e-devletten alınan sabıka kaydı geçerli değildir),

5-  Öğrenim durumunu belirten mezuniyet belgesi fotokopisi,

6-  İki adet son altı ay içinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf (erkek adaylar içinsakalsız ve kravatlı olacaktır),

7-  TVF’nin TEB Kızılay şubesinde bulunan TR 2800 0320 0013 8000 0001 7836 IBAN numaralı hesabına kurs ücreti olarak BESYO mezunlarının 250 TL, lise mezunları ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların 300 TL yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı, (banka dekontuna antrenör kademesi, adı-soyadı ibareleri belirtilecektir)

8- Kursa katılmak istenildiğine dair dilekçe, (Tıklayınız)

9- Türk Kızılayı´ndan alınacak iki günlük “Temel İlk Yardım Eğitim Programı” sertifikası (detaylı bilgi için Bkz. www.ilkyardim.org.tr)

Aşağıda belirtilen belgeler ya da koşulları sağlayanlardan Türk Kızılayı’ndan alınacak iki günlük “Temel İlk Yardım Eğitim Programı Sertifikası” istenmeyecektir.

– Ehliyet belgesine sahip olanların ehliyet belgesi fotokopisi,

– Sağlık Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın onay verdiği kurumlardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,

– Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği kurslardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,

– Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve transkriptlerinde “İlk Yardım” dersi aldıklarını belgeleyenler,

– Doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni olanların onaylı diploma fotokopisi,

Temel İlk Yardım Sertifikasının kısa sürede temininde güçlük çeken kursiyer adaylarının; sertifikasını kursun bitimini takip eden doksan gün içerisinde Federasyonumuza teslim etmesi koşulu ile kurs başvuruları kabul edilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT-1: Kurs programlarında yer alan uygulamalı derslere spor kıyafeti ile katılmak zorunludur.

 

ÖNEMLİ NOT-2: Daha önce açılan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademe antrenör kurslarında bütünlemeye kalan kursiyerler; 25 Ekim 2015 Pazar günü 09.00-12.30 saatleri arasında bütünleme sınavına katılabileceklerdir. Bütünleme sınavına katılacak kursiyerlerin, bütünleme sınavına girmek istedikleri ders/dersleri belirten dilekçeleriyle birlikte (Tıklayınız) TVF’nin TEB Kızılay şubesinde bulunan TR 2800 0320 0013 8000 0001 7836 IBAN numaralı hesabına  bütünleme sınavı için  (tüm dersler için) 20 TL yatırarak dekontlarını 20 Ekim 2015 Salı günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz Ankara ofisine göndermeleri gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT-3: TVF Antrenör Eğitim Talimatının 17. maddesine göre kursiyerlerin kurs yöneticisi tarafından kabul edilen mazeretleri nedeni ile ya da raporlu olarak devamsızlık süresi toplam ders saatinin %10’unu (bir gün) aşamaz. Toplam ders saatinin %10’unu aşan devamsızlık hallerinde (raporlu olma hali dahil) kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 

ÖNEMLİ NOT-4: TVF Antrenör Eğitim Talimatının 24.1 maddesine göre BESYO mezunları 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasındaki temel derslerden muaf tutulup, kursa 19 Ekim 2015 Pazartesi günü katılacaklardır.

 

ÖNEMLİ NOT-5: Diğer spor branşlarından alınan antrenörlük belgelerinden dolayı herhangi bir muafiyet uygulanmamaktadır.

 

Bir cevap yazın